Látnivalók az Őrség szomszédságában

Ausztria:

Güssing / Németújvár

Fürstenfeld

Riegersburg

Herberstein Vadaspark

Kornberg kastély

Heiligenbrunn / Szentkút

Bad Gleichenberg

Muravidék, Szlovénia

Az Őrség települései közül néhány közvetlenül határos Szlovéniával. Mióta otthonosan járunk-kelünk a határtalan Európában, azóta Bajánsenyéről, Kercaszomorról, Magyarszombatfáról, vagy Szalafőről akár gyalog is átsétálhatunk a szomszédos országba. A Muravidék települései azonban kínálnak annyi élményt és látnivalót, amiért érdemes akár egy hoszabb túrát is tennünk ezen a tájon.

Selo / Nagytótlak

Martjanči / Mártonhely

Murška Sobota / Muraszombat

Rakičan / Battyányfalva

Lendava / Alsólendva

Hodoš / Hodos

Krplivnik / Kapornak

Domanjševci / Domonkosfa

Ivanjševci / Jánosfa

Berkovči / Berkeháza

Grad / Felsőlendva

Vendvidék

Az Őrségtől nyugatra, Szentgotthárdtól délre fekvő dombos táj a hármashatár közelében. Települései a szentgotthárdi apátság 1183- as alapítása után jöttek létre. A gotthárdi apátság nagyszámú szláv telepest vonzott, akik a ciszterciek vezetése alatt a környéken „grangia”-kat, majorokat hoztak létre. A falunevek -falu és -falva végződése emlékeztet a falualapítókra, mint például Istvánfalva, Orfalu, Szakonyfalu. Az ezekből kifejlődő „szórványtelepülések” lakói az őrségiekkel szemben jobbágysorban éltek. Kossits József, a vidék 19. századi néprajzi monográfusa írja: „anyanyelvén szlovin maradt e nemzet pór része, de ugyan annak megkülönböztetett része állandóan Vandalus nevezettel illeti, s mondja földit”. A felsőszölnöki plébános 1828-ban jelentette meg „A Magyar országi Vendus Tótokról” címmel tanulmányát. Házaikat ők is irtványokon építették, az égetéses irtással nyert megművelt terület gyűrűszerűen övezte őket. A porták szétszórtan, magukban vagy csoportosan helyezkednek el a domboldalakon és a dombok tetején. Az őrségi szerekhez sokban hasonlító „szórványok” mára csak Felsőszölnökön, Kétvölgyön, Orfaluban és Apátistvánfalván maradtak fenn. A Rába völgyében fekvő községek jobbára „útmenti” települések. Szórványosan épült portáikból idővel utcasor alakult ki, a művelés alá vont területek különváltak a lakóterülettől. A porták között nincsenek szántók, legelők, a települések zártabb, falusias képet öltöttek. A „háznevek” használata még minden szlovén faluban él, egymást nem a családnevükön, hanem háznevükön nevezik, amit az új lakók is örökölnek.

Alsószölnök

Apátistvánfalva

Kétvölgy

Szakonyfalu

Szentgotthárd

Zalai dombság

Csöde

Felsőszenterzsébet

Kerkafalva

Kerkakutas - Vadaspark

Magyarföld

Szentgyörgyvölgy

Friss hírek az Őrségből

Kitépték őket közülünk

A hortobágyi kényszermunkatáborok felszámolásának 60. évfordulója alkalmából rendeztek honismereti emléknapot Bajánsenyén. A Vas Megyei Honismereti Egyesület és Bajánsenye Község Önkormányzata által közösen szervezett eseményre érkező vendégeket, egyesületi tagokat, egykori kitelepítetteket és hozzátartozóikat, érdeklődőket Zsámboki Árpád, a honismereti egyesület elnöke köszöntötte. Tovább >

Őriszentpéteri Diabétesz klub alakul

A Kistérségi Egészség Szövetség legutóbbi, Őriszentpéteren megtartott ülésén a jelenlévők tájékoztatást kaptak a Nemzeti Diabetes Program és a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Diabetes prevenciós programjáról. Tovább >

Támogatás a kíméletes területkezelésért

155,9 millió forint támogatást nyert a nemzeti park legelőkezelésre, a természeti értékek védelmére. A pénzből természet-közeli, kíméletes területkezelést valósítanak meg, amely hozzájárul a füves élőhelyek megóvásához, a károsodott területek helyreállításához, jellegzetes fajösszetételű gyepterületek kialakulásához. Tovább >

© Minden jog fenntartva. Az Őrség.net oldalain található írások a portál üzemeltetőjének tulajdonát képezik. Tilos ezeknek bármilyen formában történő újraközlése.

Őrség - Föld, ég, lélek. Amit megtalál oldalainkon: