Kitépték őket közülünk

A hortobágyi kényszermunkatáborok felszámolásának 60. évfordulója alkalmából rendeztek honismereti emléknapot Bajánsenyén. A Vas Megyei Honismereti Egyesület és Bajánsenye Község Önkormányzata által közösen szervezett eseményre érkező vendégeket, egyesületi tagokat, egykori kitelepítetteket és hozzátartozóikat, érdeklődőket Zsámboki Árpád, a honismereti egyesület elnöke köszöntötte.

– Az ötvenes évek elején olyan trauma érte meg az Őrvidéken, a Rábavidéken és az egész nyugat-magyarországi régióban élőket, hogy ezt a megemlékezésünket bárhol megtarthatnánk. Bajánsenyére azért esett a választásunk, mert itt kitüntetetten foglalkoznak az emlékállítással, az emlékek megőrzésével és a tanulságok feldolgozásával. A program szerves része kíván lenni annak a véget még nem érő sornak, amely emléket kíván állítani a sajnálatos eseményeknek. Emlékeztet arra, hogy ez a kollektív trauma egyben egyéni trauma is, mely egyéneket és közösségeket szakított szét. Ezeknek a politikai és társadalmi okait is átvizsgálva még inkább tisztában kell hogy legyünk történelmünkkel – mondta Zsámboki Árpád, majd arról beszélt, hogy megyénket különösen sújtotta ez az embertelen társadalom-átalakítási kísérlet.

A megyei önkormányzat részéről Kerekes Ferenc Béla tanácsnok mondott védnöki köszöntőt. Beszédében egyebek közt megdöbbentő gonoszságnak és aljasságnak nevezte a kitelepítéseket, amelyekről máig is kevés szó esik, és elmaradt az érintettek kárpótlása is. Györke Gyula, Bajánsenye község polgármestere a folytatásban Bajánsenye múltját és jelenét mutatta be. Tőle tudhatták meg a tanácskozás résztvevői, hogy négy, a történelmi Őrséghez tartozó településből – Bajánháza, Senyeháza, Dávidháza és Kotormány – lett 1951-ben Bajánsenye. A második világháborút követően még ezer felett volt a lakossága a falunak, ma ennek csupán a fele. Még így is a térség legnagyobb településének számít.

A polgármester elmondta még, hogy a régióból Bajánsenyéről vitték el a legtöbb embert. A kitelepítéskor 14 család, 59 fő volt érintett. Ezért aztán 2008-ban elsőként állítottak emléket és tartottak nagyszabású megemlékezést a kitelepítettek emlékére. Györke Gyula polgármester beszédét követően a helyi Kerkabarka Színjátszó Csoport adott elő egy, a témához kapcsolódó, megrázó erejű előadást „Pakolni kell a nagy útra” címmel. Az amatőr színjátszók – Csekéné Sipos Andrea, Cseke Sándor, Anduska János, Bajor János – által profi módon előadott igaz történet megdöbbentő hatással bírt és nagy tapsot kapott a nézőközönségtől.

A program folytatásaként előbb dr. Hantó Zsuzsa szociológus, egyetemi docens „Kiszolgáltatva, de senkitől sem védve” címmel, majd Saád József szociológus, a Telepesek Múzeum Társadalmi Alapítvány képviselője „Péntek volt és 23” címmel tartottak előadást. Dr. Hantó Zsuzsa docens egyebek közt arról szólt, hogy ez a trauma hoszszú időre megmérgezte a lelkeket, tönkretette a családokat. A kitelepítettek az amnesztia után sem mehettek vissza egykori lakóhelyükre, elorozott vagyonukat nem kapták vissza, nem nyerték vissza jogaikat, és még sokáig zavarták puszta jelenlétükkel a népi demokráciát.

Saád József szociológus száraz tényekkel kezdte előadását. A megyéből 1063 embert hurcoltak el kényszermunkatáborokba, kisemmizve ezzel mintegy 260 családot. Az első transzportokat 1950. június 3-án indították útnak, majd több hullámban folyt a kitelepítés. Az emberek a Hortobágy peremére – Kónya puszta, Tedej – kerültek. És azt, hogy ki a kulák, ki az ellenség, azt a „falusi elvtársak” határozták meg akkor Rákosi Mátyás felhatalmazása alapján.

A délelőtt folyamán még dr. Munda Hírnök Katalin, a Ljubljanai Nemzetiségi Kutatóintézet munkatársának a „Rába-vidéki szlovénok a magyar Gulágon” című és dr. Horváth Sándor muzeológus „A nyugati határszéli horvátok kitelepítése” című előadására került sor. Bemutatták továbbá Bognár Ernő kercaszomori kitelepített „Félidőn túl” című kéziratos naplóját is. A honismereti emléknapon koszorúzásra is sor került a bajánsenyei kitelepítettek emlékművénél, majd a résztvevők megtekinthették a kitelepítési dokumentumkiállítást és a település helytörténeti gyűjteményét.

Forrás: Rábavidék.hu

Friss hírek az Őrségből

Kitépték őket közülünk

A hortobágyi kényszermunkatáborok felszámolásának 60. évfordulója alkalmából rendeztek honismereti emléknapot Bajánsenyén. A Vas Megyei Honismereti Egyesület és Bajánsenye Község Önkormányzata által közösen szervezett eseményre érkező vendégeket, egyesületi tagokat, egykori kitelepítetteket és hozzátartozóikat, érdeklődőket Zsámboki Árpád, a honismereti egyesület elnöke köszöntötte. Tovább >

Őriszentpéteri Diabétesz klub alakul

A Kistérségi Egészség Szövetség legutóbbi, Őriszentpéteren megtartott ülésén a jelenlévők tájékoztatást kaptak a Nemzeti Diabetes Program és a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Diabetes prevenciós programjáról. Tovább >

Támogatás a kíméletes területkezelésért

155,9 millió forint támogatást nyert a nemzeti park legelőkezelésre, a természeti értékek védelmére. A pénzből természet-közeli, kíméletes területkezelést valósítanak meg, amely hozzájárul a füves élőhelyek megóvásához, a károsodott területek helyreállításához, jellegzetes fajösszetételű gyepterületek kialakulásához. Tovább >

© Minden jog fenntartva. Az Őrség.net oldalain található írások a portál üzemeltetőjének tulajdonát képezik. Tilos ezeknek bármilyen formában történő újraközlése.

Őrség - Föld, ég, lélek. Amit megtalál oldalainkon: